Polityka Prywatnosci

Polityka Prywatnosci

25 maja 2018 roku zaczeło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9546WE (określane jako ‘RODO’ lub ‘Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych’).

Spełniając obowiązek nałożony na nas ww dyrektywą pragniemy poinformować Państwa jakie dane przetwarzamy i na jakich zasadach będzie się to odbywało.

Administratorem danych osobowych jest:
Peter’s Auto Repairs Ltd,
17 Gorst Road, Park Royal, London, NW10 6LA ,
email: petersautorepairs@gmail.com

Posiadają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach

  1. realizacji zamówień,
  2. prowadzenia marketingu bezpośredniego, przesyłania informacji handlowych
  3. analitycznych i statystycznych (w tym profilowania)
  4. windykacji należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
  5. przechowywania danych dla celów archiwalnych, podatkowych i rachunkowych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Peter’s Auto Repairs Ltd może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom wspierającym firme w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe. Peter’s Auto Repairs Ltd może przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz według wymogów wynikających z właściwych ustaw.

Państwa danych nie będziemy sprzedawać osobom trzecim.

Państwa dane mogą zostać udostępnione naszym firmom współpracującym tylko w zakresie niezbędnym do realizacji działań firmy, m.in. wysyłek kurierskich, wysyłek newsletterów, wydruków i adresowania materiałów reklamowych, modyfikacji systemu informatycznego, urzędom na podstawie odrębnych ustaw,  itp.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.